grafologia

Badania i ekspertyzy z dziedziny grafologii

Badania i ekspertyzy z dziedziny grafologii.
Close/Open header

Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych s.c

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszycch usług:
http://www.opinie-sadowe.pl - badania grafologiczne

Kontakt: 
tel. kom.: 0-601 94 94 54
tel: (0-22) 833 88 33
kontakt@opinie-sadowe.pl

Informacje:

ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa
NIP: 525-24-88-653
REGON: 142576336


Badanie pisma kojarzy nam się przede wszystkim z kryminalistyką. Jest to jedna z metod oceny, czy pismo zostało podpisane przez osobę, której podpis widnieje na dokumencie. Z drugiej strony grafologia to znacznie bardziej rozbudowana dziedzina wiedzy jaka zajmuje się również ocenianiem charakteru na podstawie pisma człowieka. Na tej podstawie możliwa jest ocena predyspozycji osób jakich pismo jest badane. W Polsce nie jest to tak popularna metoda badania charakteru, jak w wielu krajach zachodnich. W nich możemy spotkać się z badaniem pisma osób jakie przyjmowane są do pracy. Na tej podstawie oceniane są predyspozycje przyszłego pracownika do wykonywania konkretnych zadań. Na podstawie pisma możliwa jest ocena sposobu podchodzenia do obowiązków w pracy, pamięć, czy poszczególne cechy charakteru. Dla wielu firm są to bardzo ważne informacje jakie pozwalają na ocenę, czy dany pracownik pasuje do kultury organizacyjnej jaka obowiązuje w danym przedsiębiorstwie.

Ocena pisma opiera się na wielu elementach. Osoba jaka zajmuje się dziedziną jaką jest grafologia musi być bardzo dokładna, gdyż konieczne jest badanie bardzo drobnych elementów pisma odręcznego. Ważnymi elementami pisma mogą być marginesy, czy sposób pisania wielkich i małych liter. Nawet kropka nad i może wskazywać na wiele ciekawych cech charakteru osoby badanej. Na podstawie pisma możemy zdiagnozować, czy osoby badane są pracowite i kreatywne. Dowiedzieć możemy się również, czy pracownik jest prawdomówny oraz czy ma skłonności do nadużyć finansowych. W ten sposób grafologia pozwala na ustalenie w jaki sposób osoba, które pismo jest badane może w przyszłości się zachowywać. Jeśli chcemy przeprowadzić badanie grafologiczne konieczne jest przeprowadzenie testu. Taka analiza pozwana na diagnostykę osobowości. Jest to metoda badania cech charakteru, które może znacznie lepiej się sprawdzić od innych metod, które są popularne w doradztwie personalnym. Metody grafologiczne pozwalają na stworzenie spójnego obrazu cech charakteru osoby badanej.

Nasza oferta ekspertyz grafologicznych